Decor

Decorstuk voor een dansvoorstelling van Rachel Visscher.
@ Coupravage